საცდელი რეჟიმი
დიზელის გენერატორი
ახალი
12345 ლარი
დიზელის გენერატორი 35 კვა
ახალი
11 ლარი
ახალი
1111 ლარი
ახალი
1113230 ლარი
ახალი
156465 ლარი
ახალი
111111 ლარი
ახალი
1254640 ლარი
ახალი
545425000 ლარი
ახალი
4654540 ლარი
ახალი
21211 ლარი